Stichting Fancy Fair Nieuw-Vossemeer

 

logo fancy fair 2018

 

Stichting Fancy Fair
per adres:  Dhr. T. de Visser
Kruisweg 3
4664 RN Lepelstraat.

NL63 RABO 0117 0556 11  t.n.v. Stichting Fancy Fair Nieuw-Vossemeer
KvK: 41104788

http://foxlake.nl/fancyfair 


 Fancy Fair 2017
 

41e Fancy fair en snuffelmarkt te Nieuw Vossemeer

 

Op zaterdag 8 en zondag 9 april wordt er te Nieuw Vossemeer wederom een groots evenement op touw gezet, de stichting Fancy Fair Nieuw Vossemeer zal dit weekend uitpakken in “De Vossenburcht” met een ruim opgezet programma om gelden bij elkaar te vergaren voor  projecten in derde wereldlanden. Beide dagen zal het rad van avontuur gedraaid worden met vele mooie prijzen, ook kunt u meedingen met de grote loterij die aan het eind van de zondagmiddag verloot gaat worden. Afgelopen week is er weer een gratis lot in de bus gedaan bij alle inwoners van Nieuw Vossemeer en omgeving waarbij u allen mee kunt dingen naar mooie prijzen, u dient wel aanwezig te zijn om uw gratis lot geldig te maken. Er zijn ook diverse kermisattractie voor de kinderen en natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd, u kunt onder het genot van een hapje en drankje naar hartenlust een heel weekend genieten van dit mooie evenement.

 

Speciale attractie: bezoek van de paashaas; Op zaterdagmiddag om kwart voor twee bij de start van de Fancy Fair zal iedereen welkom geheten worden door paashaas, de paashaas zal ook alle kinderen belonen met een vrijkaart voor een van de attracties. Op onze school is hier ook aandacht aan besteed, de kinderen van alle groepen zijn dan ook van harte welkom.

 

Dit jaar wordt dit evenement voor de 41ste keer georganiseerd voor projecten in de derde wereld.  De leerlingen van groep 5,6,7 en 8 van de basisschool Merijntje zijn dit jaar weer actief geweest met het verkopen van loten.

Een van onze Nieuw-Vossemeerse missionarissen, Anton Ooms, is nog steeds betrokken in het mooie Ethiopië. Hij heeft daar met onze steun al vele projecten kunnen realiseren. Vorig jaar steunden we weer het kindertehuis: “Gods little angels” in Haïti. Een project dat we in ons hart gesloten hebben sinds die vreselijke orkaan zo verwoestend tekeer ging.

 

In Angola heeft een van onze bestuursleden Arian de Nijs met de hulp van basisschool Merijntje, die jaarlijks een sponsorloop organiseert, een school ingericht.

 

In Afghanistan zijn ook verschillende projecten uitgevoerd o.a. het bouwen van een meisjesschool. Vorig jaar werd de medische post in oprichting een flinke duw in de rug gegeven.

 

Evenals alle jaren vind er op de zaterdag 8 april een snuffelmarkt plaats in de gymzaal aan de Achterstraat 15 in Nieuw Vossemeer, de opbrengst van deze snuffelmarkt wordt weer bijgevoegd bij het totaal voor de projecten in de derde wereld.  

  

Aanvang van de snuffelmarkt is op zaterdag 8 april om 10.00 uur in de gymzaal Achterstraat 15 Nieuw Vossemeer.                   Aanvang van Fancy Fair in de Vossenburcht, 1 februariplein,

14.00 uur op zaterdag,  we sluiten om 22.00 uur

14.00 uur op zondag en we ronden af rond de klok van 18.00 uur

 

U bent allen van harte welkom, geniet van een mooi weekend en draag bij aan onze projecten.      

 

 

 


40 Jaar Fancy Fair Nieuw-Vossemeer

Enige herinneringen aan 40 jaar Fancy Fair                          

 

 

Door o.a. mevrouw van Loenhout en anderen werd er op een kleine schaal op een zondagmiddagmiddag een bijeenkomst gehouden om enige gelden bijeen te brengen voor enige  familieleden  van mevrouw van Loenhout en van broeder Schoutens die in de missiegebieden werkzaam waren. De naam Missie Fancy Fair was geboren. De attracties bestonden voornamelijk uit het houden van een loterij en de verkoop van eigen gemaakte en gebreide  kinderkleren.  Deze bijeenkomsten vonden plaats in de in  afgebroken bejaardensoos.

 

Ook in die tijd was er een werkgroep jeugd actief, bij deze werkgroep jeugd was de heer Hein Ruygers betrokken als professioneel jeugd/opbouwwerker. Door het Regionaal Centrum voor Maatschappelijk Welzijn was aangesteld om onder meer de ``probleemjeugd``in goede banen te leiden. Een zoon van mevrouw van Loenhout (Rien) was zeer betrokken bij het jeugdwerk. Hierdoor was de heer Ruygers kind aan huis bij de familie van Loenhout. Het jeugdwerk stond niet zo goed bekend in het dorp.  De zienswijze van  het hoofd/directeur  van de basisschool op de`` probleemjeugd`` was totaal anders dan door de heer Ruygers en werkgroepjeugd werd uitgedragen. Er werd een poging ondernomen om deze verstandhouding beter te maken.

Door dat er enige organisatorische  moeilijkheden ontstonden bij de organisatie van de Fancy Fair en de behoefte om geld in te zamelen onverkort aanwezig bleef is er overleg opgestart om de nieuwe Fancy Fair samen met de oude organisatoren en het jeugdwerk samen te gaan organiseren.

 

De eerste keer vond de Fancy Fair plaats in het eerste klas lokaal van de tot Draaikolk omgedoopte oude jongensschool. De oude bezoekers van de zondagmiddag Fancy Fair kwamen massaal naar de enig sinds besmette Draaikolk. De spelletjes werden uitgebreid en een nieuwe vorm van de Fancy Fair was geboren. De opbrengst was de eerste keer ongeveer fl 800,- een voorwaar groot bedrag.  Een ieder was er van overtuigd dat dit gebeuren een jaarlijks vervolg zou moeten hebben. Besloten werd om jaarlijks een Fancy Fair te organiseren en doelgroep uit te breiden met alle van Nieuw-Vossemeer afkomstige missionarissen  zeker ook met pater Anton Ooms die reeds lang in Afrika werkzaam was.

 

Door het project samenwerking lagere school en het jeugdwerk werden ook hier de contacten aangehaald. Na een gezamenlijke avondvierdaagse werd er ook besloten om de Fancy Fair tot een gezamenlijk project temaken. Dit mede naar aanleiding van de kledingactie die door de oudervereniging werd gehouden voor pater Hooyschuur een kennis van mevrouw Tinny de Wit.  In het tweede of het derde jaar van de Fancy Fair zijn de verzend kosten van de ingezamelde kleding betaald uit de opbrengst van de Fancy Fair. Voor de organisatie is er een commissie opgericht van personen uit de oudervereniging van de basisschool, de onderwijsgevende en het jeugdwerk. In een van de eerste bijeenkomsten opperde Jan van Geel van de oudervereniging dat een rommelmarkt ook voor veel inkomsten zou kunnen zorgen. Jan heeft samen met zijn vrouw jaren lang garant gestaan  voor de organisatie van de rommelmarkt die later is verhuist naar de gymzaal in de Achterstraat.

 

De organisatie van de Fancy Fair is binnen de toonbaar geworden Draaikolk verhuist van het eerste lokaal naar het totale gebouw. Ook is het rad van avontuur geworden tot een vaste   publiek trekkende attractie. Eerst werd het gespeeld op een ronddraaiend rad  met daarop 52 speelkaarten. Er werden 16 z.g. planken met daarop 3 speelkaarten gemaakt (op een plank kwamen 4 speelkaarten voor) en draaien maar. Ook de gok spelletjes en de loterij werden  uitgebreid. Bij alle medewerkers ontstond er een groot enthousiasme. De Draaikolk werd te klein.

 

Omdat de Fancy Fair binnen de muren van de Draaikolk  uit zijn jasje was gegroeid  moest er een nieuwe locatie worden gevonden De eerste keer dat er een nieuwe locatie is aangewezen werd er gekozen voor een grote tent achter de Draaikolk. Het was in het jaar dat het Nederlands elftal  Europees kampioen werd. Het feest van de Fancy Fair en het kampioenschap  was enorm. Op deze plaats  tussen de peuterspeelzaal en de Draaikolk  heeft de Fancy Fair enige jaren zijn plaats gevonden.

Na dat er in de leiding van de basisschool enige wijzigingen waren doorgevoerd groeide het enthousiasme op school en in het dorp. In de personen van m.n. Piet van Rooy, Wil Broos en vooral de pas benoemde directeur van de basisschool Tiest de Visser ontstond er een goed functionerende commissie die met steeds groter wordende ambitie de organisatie uitbouwde.

Doordat het veld niet meer kon worden gebruikt voor het opzetten van de tent moest er wederom worden gekeken naar een nieuwe plaats. Deze plaats werd gevonden op het parkeerterrein van de Vossemeren. De tent was te klein om ook de inmiddels goed functionerende rommelmarkt te huisvesten. Deze verhuisde naar de gymzaal in de Achterstraat. In de jaren die volgden is er ook nog voor een of twee maal uitgeweken naar de voormalige tricotagefabriek.

 

Doordat er op de basisschool vluchtelingen, leerlingen uit  Afghanistan, werden geplaatst en de school zich van het lot van Afghanistan meer ging aantrekken, is de hulp aan dit land mede een doel geworden. Dit is diverse malen een goede bestemming gebleken. Later is hiervoor een speciale stichting in het leven geroepen die in Afghanistan zelfs een school heeft gerealiseerd. Deze nieuwe stichting heeft steun verworven van landelijk opererende  organisaties zoals b.v. de Vastenaktie. Ook uit het bedrijfsleven is hieraan steun verleend.

 

Op een later moment zijn er nog meer doelen aan de fancy Fair verbonden, zoals na de aardbeving in Haïti  hulp aan het land. Aan de uitzending van een van de medewerkers van de Fancy Fair naar een bouwproject in  Afrika is de nodige aandacht gegaan.

Na dat  de locatie aan de Nieuw Vosemeersedijk niet meer beschikbaar was heeft de Fancy Fair een groot aantal jaren plaats gevonden in een grote feest tent op de speelplaats van de basisschool. Hier steeg de activiteit tot grote hoogte, het werd vooral op de zondagmiddagen een waar volksfeest. Ook de jeugd kwam heel goed aan zijn trekken. De medewerking van de carnavalsbandjes was een welkome bijdrage aan de verhoging van de feest vreugde. Bijna aan het einde van de Fancy Fair kon Tiest de Visser weer een hogere opbrengst bekend maken.

 

Ondermeer wederom door veranderingen in de schoolleiding en het grote beslag dat werd gelegd op de ruimte in de Merijntjeschool vooral in de weken voor de Fancy Fair zijn er gesprekken opgang gekomen over hoe de toekomst er voor de Fancy Fair er verder uit zou zien. Een jaar is het voorgekomen ,in het jaar dat Piet van Rooy is overleden, dat er geen grote activiteit is gehouden. De loterij en de rommelmarkt zijn in dat jaar wel doorgegaan. Ook is er door het vertrek van Wil Broos een probleem ontstaan met betrekking tot het trekken van de kar. Door een aantal oorzaken kon de inzet van de onderwijsgevende niet altijd  meer worden gegarandeerd.

Na lange en goede gesprekken en nog steeds met medewerking van de basisschool is er een nieuwe commissie gevormd  die er in is geslaagd met medewerking van de beheerder en het bestuur van de Vossenburcht een nieuwe locatie te vinden.  Ook hier is gebleken dat het een goede locatie keuze is geweest. De Fancy Fair kan nog jaren door!!!

 

Ook dit jaar steunt de Fancy Fair weer diverse derde wereld projecten . De opbrengsten van komend jaar zullen verdeeld worden over projecten in Haiti, Angola, Ethiopie en Afghanistan. Omdat de mensen in deze gebieden het zo hard nodig hebben zullen we dit jaar ons uiterste best doen om zo veel mogelijk op te halen. Dit kunnen wij echter niet alleen.

 

Wij hopen daarom dat u met grote getale aanwezig kunt zijn in de Vossenburcht aan Plein 1 februari 1953 nr. 4. Op zaterdag 9 april van 14:00 tot 22:00 uur en op zondag 10 april van 14:00 tot 18:00 uur. En vergeet ook niet een bezoek te brengen aan de Snuffelmarkt  op zaterdag 9 april van 10:00 tot 17:00 uur.

Als u de Fancy Fair financieel wilt steunen kan dat natuurlijk ook via ons bankrekening nr. NL63 RABO 0117 0556 11. Wij willen u hartelijk bedanken voor alle steun die u ons reeds gegeven heeft en hopen u te zien op 9 en 10 april. Tot dan!


Enkele foto's (2011)

 

Stichting Fancy Fair Nieuw Vossemeer Snuffelmarkt

 

Fancy Fair Nieuw Vossemeer

 

Rad van Avontuur

 

 

 

Facebook Twitter Fotoboek Foxlake Foxlake Forum Foxlake kalender Flickr TV gids

 

 


 

 

 


 

 


Willekeurige foto's uit ons fotoboek:

 

 

 

 

Foxlake op Facebook:

 


foxlake