Dorpsraad Nieuw-Vossemeer

 

De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is opgericht op 18 november 1997, met als doelstelling:
 

 • behartigen van algemene belangen van de inwoners van ons dorp
 • opkomen voor de leefbaarheid van het dorp
 • het geven van informatie, advies en voorlichting over onderwerpen die belangrijk zijn voor de lokale bevolking
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de dorpsgemeenschap in algemene zaken die de kern aangaan
 • vergroten van de betrokkenheid van burgers bij hun directe leef– en woonomgeving
 • bevorderen van het contact tussen burgers en bestuur

 

De taken van onze dorpsraad kunnen kort worden samengevat in:
 

 • behartigen van belangen van dorpsbewoners
 • adviseren
 • signaleren
 • participeren
 • communiceren

2 maandelijks publiceren wij nieuws uit ons dorp in Het dorpsbelang.


Ons logo:  Wapen van Nieuw-Vossemeer, de mens (gezichten), bebouwing (huisjes), natuur (bloem)

 

Logo dorpsraad


Contact:
 

Leden van de dorpsraad (allen te bereiken via dorpsraad(at)foxlake(dot)nl)

 

 • Voorzitter: Leon Havermans (Julianastraat 7)
  0167-503348
 • Waarnemend secretaris: Annelies Keller - van Loenhout (Cees van de Sandestraat 3)
  0167-502547
 • Penningmeester: Joyce Luijsterburg
  (Heerlijckheid 16) 06 - 52346385
 • Vice voorzitter: Niek Perdaems (Johan de Knuytlaan 2)
  0167-502616
 • Ad Bosters (Merijntje Gijzenstraat 47)
  0167-502708
 • Adriaan Dirven (Groeneweg 4)
  0167-506026
 • Els Qualm (Moorseweg 6)
  0167-502014
 • Harald Jansen (Grondzeiler 11)
  06 - 510 59 71

De eerste samenstelling van de dorpsraad in 1997: 

Voorzitster: Jannie Jansen, Secretaresse: Monique v/d Boezem, Penningmeesteres: Tilly Heijboer. Bestuursleden: Niek Perdaems (dorpsbelang)  Jenny Bosters, Jan Dijkstra,  Peter Perdaems, Adrie van Tillo en Corrie vd Velde

 

 

Facebook Twitter Fotoboek Foxlake Foxlake Forum Foxlake kalender Flickr TV gids

 

 


 

 

 


 

 


Willekeurige foto's uit ons fotoboek:

 

 

 

 

Foxlake op Facebook:

 


foxlake