Gemeenteraad op bezoek, PIN automaat verdwijnt ?

Administrator (admin) on 23 Sep 2017

 23 september 2017

Gemeenteraad op bezoek bij de dorpsraad

De dorpsraad had vanmorgen de gemeenteraad van Steenbergen op bezoek, dit bezoek begon met een korte wandeling door basisschool Merijntje. Afgelopen zomer is er een gedeeltelijke inpandige verbouwing geweest in onze basisschool, Marion van Loenhout gaf de raad uitleg over de nieuwe manier van werken waarbij klassen/groepen worden samengevoegd en er meer individueel wordt geleerd. De raad was, na het stellen van enige kritische vragen, onder de indruk van de manier waarop het nu is gerealiseerd.

 

De dorpsraad begon haar presentatie met het tonen van een fotoreportage van projecten en gebeurtenissen uit ons dorp. Daarna werd er, middels het moderne ‘pitchen’, aandacht gevraagd voor projecten welke de dorpsraad graag in de toekomst wil realiseren.

 

(Een pitch is een korte en heldere presentatie die maximaal 10 minuten duurt, ooit bedacht in Amerika door verkopers als ‘Elivator Pitch’ met reden iemand in de lift iets te kunnen verkopen door een kort en bondig verkoop verhaal te houden. Een elivator Pitch duurt tussen de 20 seconden en 2 minuten, de normale pitch dus ietsje langer).

 

Voorzitter Leon Havermans beet de spits af met het project ‘Finse Piste’;

Een Finse piste is een speciaal loopparcours voor joggers.

 

Wikipedia: Om het loopcomfort te verbeteren bestaat de bovenlaag uit een verende laag. De zachte, dempende toplaag geeft een aangenaam loopgevoel en voorkomt beter blessures: door het verende effect van de toplaag worden de gewrichten aanzienlijk minder belast tijdens het lopen. Een speciale funderingslaag van ongeveer 15 cm zorgt voor voldoende drainage. Vaak worden deze pistes in een groene omgeving aangelegd of wordt er rond de pistes groen aangeplant. Om de loper nog beter te dienen zijn de afstandspaaltjes om de 100 meter kenmerkend.  Dit idee is oorspronkelijk afkomstig uit de Scandinavische landen, vandaar ‘Finse Piste’, vooral in België worden deze momenteel gerealiseerd met lengtes variërend tussen de 500 en 3000 meter.  

 

De bedoeling is ook dat deze baan in het donker goed verlicht en veilig is en alleen is bedoeld voor lopers.   Om de Vosmeerder gezond en fit te houden zou het mooi zijn om zo’n baan te realiseren rond de kreek. Op deze manier hoeft men niet meer door de donkere en gevaarlijke polders te joggen.

 

Adriaan Dirven en Ad Bosters brachten samen het idee ‘Sfeerverlichting’ naar voren in hun pitch. Afgelopen jaar heeft de dorpsraad tijdens kerst een mooi verlichte kerstboom in de Kreek gezet welke met veel enthousiasme is ontvangen door de dorpsbewoners. De bedoeling is dat we dit jaar dat project gaan uitbreiden en het eilandje in de kreek ook voorzien van mooie sfeerverlichting. Daarnaast wordt en nagedacht om onze 2 kerken beter en mooier in het licht te zetten, alsmede zou het mooi zijn dat er een ‘grondspot’ wordt aangebracht bij het beeld van Merijntje zodat ons dorp ook in donkere dagen meer sfeer uitstraalt.

 

De ‘Pitch’ van Annelies ging over recreatie; dat ook Nieuw-Vossmeer kansen moet krijgen en aangrijpen om recreatie goed op de kaart te zetten. Zou het niet mooi zijn dat Nieuw-Vossemeer over water direct in verbinding zou staan met ‘Sas en Steenbergse Kade, dat men in een fluisterboot door de polder van de Vosmeerse kreek naar Steenbergse kade zou kunnen. Natuurlijk is niet ieder idee uitvoerbaar maar het schept wel stof tot nadenken. Een ander plan wat Annelies naar voren bracht is het maken van een Mountainbikeparcours in het Stellenbos. Het Stellenbos, waardoor het ‘ommetje’ loopt biedt veel meer kansen en mogelijkheden dan alleen maar een wandelpad erdoor. Eens hadden we een mooi haventje en natuurzwembad. Het zwembad moest onlangs haar poorten sluiten, als we nietsdoen dan verdwijnt langzaam de recreatie uit ons dorp.

  

Juul Verhallen vertelde over de perfecte samenwerking dit jaar tussen diverse verenigingen aangaande het 450 jarig bestaan. ‘Het spektakel van Vosmeer’ was een geweldig succes waarin verenigingen elkaar op perfecte wijze ondersteunden. Na het spektakel is dan ook al regelmatig de vraag naar voor gekomen ‘moeten we dit niet meer doen?  Bij de dorpsraad leeft al jaren het idee om ons dorp te verrijken met een Muziek Kiosk.  Ooit lang geleden heeft er in de Voorstraat, en later ook een tijdelijke op het 1 februariplein, gestaan. Zou het niet mooi zijn om bijvoorbeeld op het kreekplein, of in het Vossebos zo’n kiosk te plaatsen.  De harmonie en toneel zouden hier soms kleine voorstellingen in kunnen geven. Bandjes, jeugdorkest, zangers etc zouden dit kunnen gebruiken.  Lezingen kunnen worden gegeven enz.

 

Kortom er zijn ideeën genoeg binnen de dorpsraad en het dorp.

 

Vervolgens was er een kleine gedachten wisseling over een betere samenwerking tussen gemeenteraad, ambtenaren, gemeente directie, dorpsraden onderling en meer. Dit alles onder het motto ‘Denken in oplossingen in plaats van ‘denken in problemen.

 

ONRUST

 

Tot slot werd nog een kleine onrust aan de kaak gesteld, afgelopen week was de voorzitter en secretaris van de dorpsraad uitgenodigd voor een overleg bij de directeur van de RABO bank. Eigenlijk bleek het gesprek meer een mededeling dan overleg. De bank kondigde aan dat zij voornemens is de PIN Automaat in de achterstraat te verwijderen. De bank zou overleg gehad hebben met de SPAR om deze te plaatsen in de winkel, maar dat zag de ondernemer niet zo zitten, aldus de bank. Onze secretaris gaf daarop het antwoord (onze voorzitter was overigens verhinderd omdat de uitnodiging nog maar pas binnen was en hij niet kon schuiven met zijn dagelijkse verplichtingen) dat wellicht bij andere ondernemers of de locatie Vossemeren of Vossenbucht een goed alternatief zou kunnen worden gevonden. Maar dat idee werd eigenlijk min of meer al meteen weggewuifd als niet haalbaar. Toch vroeg men de dorpsraad om mee te denken. Als reden tot verdwijnen werd door de bank aangegeven dat de huidige pinautomaat niet op een veilige locatie zit vanwege een aangebouwde woning en het gevaar op een ‘plofkraak’. Dit terwijl de familie in die woning nooit heeft aangegeven zich onveilig te voelen of maar iets in die strekking ook. 

 

Noot redactie: Het vermoeden, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, is dan ook dat het enkel gaat om een bezuiniging die moet worden doorgevoerd bij de bank. Hiermee laat de bank haar bewoners in het dorp in de steek. 

 

De gemeenteraad hoorde dit nieuws van de dorpsraad aan en ook zij was hierdoor verbouwereerd. Het plan is dan ook dat zij met een motie komen om de wethouder in contact met de bank te brengen. Hopelijk blijft de automaat behouden in het dorp.

 

(Verslag door Niek Perdaems)

 

23sep2017_109.jpg

 

 

 

 

 

 

Nieuwere topics:

open brief dorpsraad m.b.t. pinautomaat open brief door dorpsraad m.b.t. verdwijnen pinautomaat

Pinautomaat wordt gesloten Sluiting pinautomaat Nieuw Vossemeer

Oudere topics:

Monument verplaatst watersnood, monument verplaatst.

Geld besparen ?

Terug


 

Facebook Twitter Fotoboek Foxlake Foxlake Forum Foxlake kalender Flickr TV gids

 

 


 

 

 


 

 


Willekeurige foto's uit ons fotoboek:

 

 

 

 

Foxlake op Facebook:

 


foxlake